Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Informace o studiu

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.

Vyplněné a podepsané přihlášky lze odeslat klasickou či elektronickou poštou (kontakty na nás naleznete v sekci Kontakty). Aktuální informace ohledně administrace přihlášek, termínů zápisů, imatrikulací či promocí naleznete vždy v sekci Aktuality. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je zpoplatněno.

Účastníkům, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, je určen Základní kurz, jehož cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Nedílnou součástí je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů a plánované odborné exkurze (např. do Ústřední knihovny Univerzity Palackého).  Po absolvování Základního kurzu si posluchači na základě svého zájmu a preference volí z nabídky programů U3V.

Zájemci o studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci s vysokoškolským vzděláním nemusí první ročník absolvovat, mohou podat přímo přihlášky specializovaných běhů a krátkodobých programů (přihlášky naleznete v sekci: Přihlášky ke studiu). 

Do jazykových kurzů se mohou přihlásit všichni účastníci, i ti bez vysokoškolského vzdělání, kteří ještě neabsolvovali Základní kurz.

Bližší informace k jednotlivým specializovaným běhům a krátkodobým programům naleznete v sekci: Specializované běhy.

Příloha 1 zde
Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality