Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Informace o studiu

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky. Uchazeči mohou odevzdávat přihlášky ke studiu (přihlášky naleznete v sekci Přihlášky ke studiu) kdykoliv v průběhu akademického roku v kanceláři U3V (aktuální termín pro přihlášení na následující akademický rok najdete v menu Aktuality). Přihlášky lze také odeslat klasickou či elektronickou poštou (kontakty na nás naleznete v sekci Kontakty). Aktuální informace ohledně administrace přihlášek, termínů zápisů, imatrikulací či promocí naleznete vždy v sekci Aktuality. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je zpoplatněno, hradí se tzv. administrativní a registrační poplatky. Registrační poplatek je v současné době stanoven na 500 - 700 Kč za semestr

Standardní délka studia na U3V je tři roky. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je modulově sestaveno. První modul tvoří Základní kurz, který je informačně motivačně koncipován a jeho hlavním cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Zájemci o studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci s vysokoškolským vzděláním nemusí první ročník absolvovat, mohou podat přímo přihlášku do druhého ročníku (přihlášky naleznete v sekci: Přihlášky ke studiu). Také absolventi U3V při UP v Olomouci si mohou v případě zájmu zvolit ke studiu další specializovaný běh a ten navštěvovat, aniž by museli znovu opakovat první ročník. Náplní Základního kurzu jsou přednášky o historii a současnosti Univerzity Palackého v Olomouci, filozofii a poslání U3V, stresu a psychohygieně ve vyšším věku a vybrané přednášky z příslušných specializovaných běhů.  Nedílnou součástí je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů a plánované odborné exkurze (např. do Ústřední knihovny Univerzity Palackého).  Po absolvování Základního kurzu si posluchači na základě svého zájmu a preference volí některý z tzv. specializovaných běhů.

Druhý modul tvoří 1. a 2. ročník, který má podobu tzv. specializovaných běhů. Tyto specializované běhy jsou konkrétně tematicky zaměřené a jsou připravovány vždy příslušnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Schéma principu uspořádání modulů a kurzů nabízených U3V naleznete v příloze.

V současné době jsou na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci realizovány tyto specializované běhy:

 • Filozofická fakulta UP (FF UP):
  • Společenské vědy
  • Psychosociální studia
  • Společnost a umění - 20. století
  • Dějiny výtvarného umění
  • Archeologie regionu (nejen) střední Moravy
  • Kapitoly z českých dějin
  • Lidová kultura na Hané
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP (CMTF UP):
  • Evropská kultura a křesťanství
  • Křesťanství a teologie v proměnách času
 • Pedagogická fakulta UP (PdF UP):
  • Kapitoly z humanitních věd
 • Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP):
  • My - lidé a příroda
  • Nové trendy v přírodních vědách
 • Lékařská fakulta UP (LF UP):
  • Člověk ve zdraví a nemoci
 • Fakulta tělesné kultury UP (FTK UP):
  • Pohyb – cesta za zdravím
 • Fakulta zdravotnických věd (FZV UP):
  • Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví?
 • Právnická fakulta (PF UP):
  • Ochrana práv jednotlivce
 • Rektorát UP (RUP)
  • Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky
 

Bližší informace k jednotlivým specializovaným běhům (anotace) naleznete v sekci: Specializované běhy.

Příloha 1 zde
Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality