Pro zájemce

Informace o studiu

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (předčasným či invalidním). Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.

Komunikace s účastníky probíhá osobně, telefonicky, ale převážně e-mailem.

Vyplněné a podepsané přihlášky lze odeslat klasickou či elektronickou poštou (kontakty na nás naleznete v sekci Kontakty na titulní straně U3V vpravo). Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je zpoplatněno.

Aktuální informace ohledně administrace přihlášek, termínů zápisů, imatrikulací či promocí naleznete vždy v sekci Aktuality. Rozvrhy a studijní materiály jsou dostupné po dobu trvání výuky v daném semestru, a to pouze přihlášeným.

Účastníkům, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, je určen Základní kurz, jehož cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Nedílnou součástí je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů a plánované odborné exkurze (např. do Ústřední knihovny Univerzity Palackého).  Po absolvování Základního kurzu si posluchači na základě svého zájmu a preference volí z nabídky specializovaných běhů.

Zájemci o studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci s vysokoškolským vzděláním nemusí Základní kurz absolvovat, mohou podat přímo přihlášky specializovaných běhů a krátkodobých programů.

Do jazykových kurzů a krátkodobých programů se mohou přihlásit všichni účastníci bez rozdílu.

Nabídka programů a přihlášky ke studiu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)