Pro zájemce

Informace o studiu

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.

Vyplněné a podepsané přihlášky lze odeslat klasickou či elektronickou poštou (kontakty na nás naleznete v sekci Kontakty na titulní straně U3V vpravo). Aktuální informace ohledně administrace přihlášek, termínů zápisů, imatrikulací či promocí naleznete vždy v sekci Aktuality. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je zpoplatněno.

Účastníkům, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, je určen Základní kurz, jehož cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Nedílnou součástí je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů a plánované odborné exkurze (např. do Ústřední knihovny Univerzity Palackého).  Po absolvování Základního kurzu si posluchači na základě svého zájmu a preference volí z nabídky specializovaných běhů.

Zájemci o studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci s vysokoškolským vzděláním nemusí první ročník absolvovat, mohou podat přímo přihlášky specializovaných běhů a krátkodobých programů.

Do jazykových kurzů a krátkodobých kurzů se mohou přihlásit všichni účastníci, i ti bez vysokoškolského vzdělání, kteří ještě neabsolvovali Základní kurz.

Nabídka U3V

Specializované dvouleté běhy - bude zveřejněna později

Jednoleté odborné programy - bude zveřejněna později

Semestrální programy pro zimní semestr - bude zveřejněna později

Jednosemestrální programy pro letní semestr 2021/2022

Jsem klasik - program v Kapli Božího těla

Přihlášky ke studiu

Přihláška do Základního kurzu - bude zveřejněna později

Přihláška do dvouletého specializovaného běhu - bude zveřejněna později

Přihláška do jednoletého odborného programu - bude zveřejněna později

Přihláška do jednosemestrálního programu- zimní semestr - bude zveřejněna později

Přihláška do jednosemestrálního programu - letní semestr 2021/2022

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.