Pro zájemce

Informace o studiu

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním). Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky.

Komunikace s posluchači U3V i zájemci o studium probíhá osobně, telefonicky, ale převážně e-mailem.

Vyplněné a podepsané přihlášky lze odeslat klasickou či elektronickou poštou (kontakty na nás naleznete v sekci Kontakty na titulní straně U3V vpravo). Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je zpoplatněno.

Aktuální informace ohledně administrace přihlášek, termínů zápisů, imatrikulací či promocí naleznete vždy v sekci Aktuality. Rozvrhy programů U3V jsou dostupné po dobu trvání výuky v daném semestru, a to pouze přihlášeným. Přihlašovací údaje dostává každý účastník studia na začátku akademického roku, popř. semestru (platí pro jednosemestrální programy) v papírových složkách na první přednášce. Tyto přihlašovací údaje platí v daném akademickém roce.

Noví zájemci o studium na U3V, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, se mohou hlásit do programů jednosemestrálních a jednoletých, popřípadě do Základního kurzu, jehož cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Nedílnou součástí tohoto Základního kurzu je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů a plánované odborné exkurze (např. do Ústřední knihovny Univerzity Palackého).  Po absolvování Základního kurzu (trvá jeden rok) si posluchači na základě svého zájmu a preference volí své další studium z nabídky specializovaných běhů.

Noví zájemci o studium na U3V s vysokoškolským vzděláním nemusí Základní kurz absolvovat, a mohou si podat přímo přihlášky do specializovaných běhů, ale i do krátkodobých programů (jednosemestrální a jednoleté).

Do jazykových kurzů a krátkodobých programů se mohou přihlásit všichni účastníci bez rozdílu.

Nabídka programů a přihlášky ke studiu v akademickém roce 2023/2024

Aktuality v nabídce: program Kapitoly z dějin výtvarného umění II - NAPLNĚNO, program Dějiny výtvarného umění olomouckého regionu - NAPLNĚNO - bereme náhradníky, program Jaké rostliny můžeme využít pro naše zdraví - NAPLNĚNO.

Speciální nabídka do kurzu Letní školy jógy

Letos se uskuteční již pátý ročník oblíbené Letní školy jógy, která probíhá na čerstvém vzduchu v prostorách parkánových zahrad. Anotaci k tomuto prázdninovému kurzu si pročtěte ZDE.

Na pozvánku s dalšími informacemi a přesnými TERMÍNY KONÁNÍ se můžete podívat ZDE. Přihlášku si stáhněte ZDE.

NOVÝ JEDNOROČNÍ PROGRAM - ROZŠIŘUJEME NABÍDKU o Čtenářský a diskuzní klub! Anotaci najdete níže v "Nabídka programů jednoletých" a přihlášku v "Přihláška JEDNOLETÉ programy". Neváhejte se přihlásit! 

NABÍDKA PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - specializované dvouleté běhy, jednoroční a jednosemestrální programy a jazykové kurzy

Nabídka programů jednosemestrálních - vyberete si z osmi krátkých programů v zimním semestru.

     Zde si stáhněte přihlášku pro jednosemestrální programy: Přihláška JEDNOSEMESTRÁLNÍ programy

Nabídka programů jednoletých - vyberte si ze široké škály jednoletých programů.

     Zde si stáhněte přihlášku pro jednoleté programy: Přihláška JEDNOLETÉ programy

Nabídka specializovaných běhů - vyberte si ze zavedených a osvědčených dvouletých programů zakončených promocí.

     Zde si stáhněte přihlášku pro specializované běhy: Přihláška SPECIALIZOVANÉ BĚHY

Nabídka jazykových kurzů - vyberte si ze dvou jazyků - angličtiny (4 skupiny dle úrovní) a němčiny (2 skupiny dle úrovní).

     Zde si stáhněte přihlášku pro jazykové kurzy: Přihláška JAZYKOVÉ KURZY - angličtina     Přihláška JAZYKOVÉ KURZY - němčina

 

V případě vašeho zájmu, prosím, vyplňte přihlášku a vlastnoručně podepsanou ji odevzdejte buď osobně v kanceláři nebo elektronicky na email u3v@upol.cz. Děkujeme. Tým U3V.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)