O U3V

Filozofie a poslání univerzit třetího věku (U3V)

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům (osobám s nárokem na starobní důchod) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.
Univerzita třetího věku:

  • představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času;
  • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
  • zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
  • eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti;
  • má především charakter „společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Informace o Univerzitě třetího věku v Olomouci

Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit Univerzity Palackého. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého je organizována a realizována na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou její další úspěšné budoucnosti.

U3V připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem vzdělávání (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu), přes aktivizační programy zaměřené na zdravý životní styl ve vyšším věku až po nejrůznější animační aktivity určené osobám důchodového věku (bližší informace naleznete v sekci Aktuality).

Na U3V při UP probíhají dvouleté specializované běhy, jednoleté odborné programy a jednosemestrální programy (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu). Harmonogram U3V se řídí harmonogramem akademického roku (bližší informace naleznete v sekci Rozvrhy). Vyučujícími na U3V jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři Univerzity Palackého v Olomouci a také významní odborníci z praxe (bližší informace naleznete v sekci Náležitosti studia a Nabídka studia).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)