Pro účastníky

Náležitosti studia

Uchazeči o studium na U3V odevzdávají vyplněnou přihlášku ke studiu (přihlášky ke studiu naleznete v sekci Přihlášky ke studiu). Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči písemné vyrozumění o přijetí ke studiu. Zápisem a uhrazením účastnických poplatků se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V.

Harmonogram studia na U3V se řídí harmonogramem akademického roku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výuka je zahájena obvykle koncem září, případně začátkem října v souladu s harmonogramem akademického roku příslušné fakulty, kde je U3V realizována. Letní semestr zahajuje výuku během února.

Výuka se realizuje dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace (viz sekce Rozvrhy). Obvyklý časový rámec vysokoškolské přednášky je 90 minut (hodina a půl). Na svoji výuku se dostavte max. 15 minut před vlastním zahájením přednášky. (Pokud přijdete dříve, probíhá zpravidla na učebně jiná výuka. Prosím, zbytečně nerušte a využijte k čekání jiných prostor – chodbu, knihovnu, bufet, WC apod. Děkujeme za pochopení.) Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 60% účast na prezenční výuce.

Ke konci studia dvouletého specializovaného běhu musí posluchači U3V vypracovat závěrečnou písemnou práci.  Musí mít písemnou podobu, např. zpracování eseje na stanovené téma, případně může probíhat formou písemného testu. Požadavky na závěrečnou práci stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Kompetentní k zápisu „Splnil“ do indexu pro posluchače U3V je garant daného specializovaného běhu nebo pracovníci kanceláře U3V. Krajní termín pro odevzdání závěrečné práce je pro druhý ročník je 31. květen.

Na konci každého semestru jednoletého, jednosemestrálního i dvouletého programu odevzdávají všichni posluchači U3V písemné hodnocení uplynulého semestru. Zde se můžete svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru. Písemné hodnocení je pro nás cenným zdrojem informací, jeho součástí je i krátký text k probíranému tématu. Obvyklý rozsah je asi 1-2 strany a jeho odevzdání je podmínkou pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu) buď přednášející nebo pracovníci kanceláře U3V.

Na konci každého semestru dvouletého běhu bude provedena kontrola splněných studijních povinností. Pokud jste je splnili a řádně tak ukončili své studium, budete pozváni na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získáte osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti pro Vás jistě bude největším oceněním Vašeho studijního snažení.

Po splnění všech povinností jednoletého programu budete pozváni na oficiální předávání osvědčení za účasti pracovníků U3V a garanta programu.

Po splnění všech povinností jednosemestrálního programu Vám bude osvědčení předáno na poslední lekci.

Veškeré informace, dotazy, požadavky, přání a stížnosti adresujte prosím na kancelář U3V (viz sekce Kontakty na hlavní straně vpravo).

 

Rozvrhy jsou vyvěšeny pouze po dobu konání výuky v jednom semestru a jsou určeny jen účastníkům U3V.

Studijní materiály budeme nově rozesílat přímo účastníkům jednotlivých programů. Zde je už nenajdete.

Rozvrhy

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Vzory pro účastníky

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Fotogalerie

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)